ANASAYFA RNLER襤M襤Z KURUMSAL RET襤M ISIL 襤LEM (ISPM-15) S襤PAR襤 FORMU 襤LET襤襤M
   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1 2 3 4 5
 
Alpsoy Palet

Yüksek standartl覺, kaliteli hizmet vererek müsteri menuniyetini en üst düzeye ç覺kartmak.
Müsterilerimizin zaman覺na ve haklar覺na sayg覺 duymak.
Çal覺anlar覺m覺z覺n tatmini ve moral degerlerini artt覺rmak.
襤nsanlara, 癟evreye ve evrensel deerlere olan sorumluluklar覺m覺z覺 yerine getirmek.
T羹rkiye'de geri kazan覺m bilincinin m羹kemmelletirilmesine 繹nc羹l羹k etme y繹n羹nde bilgi ve tecr羹belerinizi yerel yönetim kurumlar覺 ile paylat覺rmakt覺r.Üretim

r羹nlerimiz ihtiyaç dorultusunda, çok çeitli kullan覺m koullar覺 ve iklim artlar覺 alt覺nda en uzun süre dayan覺m göstermeleri için optimize edilmektedir. Paletlere, kullan覺lacaklar覺 amaç için uygun ekilde ayaklar monte edilir ve forklift ta覺mac覺l覺覺na uygun hale getirilir.
Ayr羸ca Üretim ISPM15 Is覺l 襤lem F覺r覺n覺 da 2014 y覺l覺 itibari ile üretim hatt覺nda yerini alm覺t覺r. ISPM15 ile ilgili detayl覺 bilgi için t覺klay覺n..罈

  Ürünler

ISPM 15 Is覺l 襤lem F覺r覺n覺
ISPM 15 standard覺 nedir?
Is覺l ilemin yap覺lmas覺

80x120 Ahap Palet
Kereste: Çam
Tip: Standart
Ta臘羸ma Kapasitesi: 3000 kg.

100x120 Ahap Palet
Kereste: Çam
Tip: Standart
Ta臘羸ma Kapasitesi: 3200 kg.

Tüm ürünler »
 
Adres: K羹sget Sanayi Mah. 60334 Nolu Sk. No: 20 ehitkamil/Gaziantep
Tel : +90 (342) 239 00 97 Fax: +90 (342) 239 00 98 E-mail: info@alpsoypalet.com
© Copyright Alpsoy Palet